Gizlilik Politikası

Tüm alt alan adlarıyla, uskudar.bel.tr adlı sitemize katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal alan ve gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

1. Üye ve kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, eposta, telefon, IP numarası vb. her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar, ödeme yapmaları gerekmesi halinde gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ederler.

2. Üye ve kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak 18 yaşından büyük kişilerce yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin ise yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde Üsküdar Belediyesinin, uskudar.bel.tr ve uzantılarının yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

3. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

4. Üye ve kullanıcılar Anayasa, TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde uskudar.bel.tr yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı uskudar.bel.tr yönetimine ödemekle yükümlüdür.

5. Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili fiilde bulunan kişiye  aittir. Üsküdar Belediyesinin bu hususta tüm hukuki hakları saklıdır.

6. Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

7. Üye ve kullanıcılar “uskudar.bel.tr” yi herhangi bir suça konu edemezler. “uskudar.bel.tr” ve uzantılarını kendi reklamlarında veya özel çıkar sağlamak amacıyla kullanamazlar. Ayrıca izinsiz bir şekilde uskudar.bel.tr ve uzantılarında bulunan amblem, foto, bilgi, materyal vb. şeyleri kullanmazlar.  Üye ve kullanıcılar, uskudar.bel.tr ve uzantılarını konu ederek mobil ve interaktif uygulamalar yapamazlar. Bu hususta Üsküdar Belediyesinin tüm hukuki hakları saklıdır.

8. Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin uskudar.bel.tr yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

9. uskudar.bel.tr servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

10. Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. uskudar.bel.tr kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.

11. Kural olarak üye ve kullanıcılar ile yapılan her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs.. sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

12.  uskudar.bel.tr sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

13. uskudar.bel.tr hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerine de uyulması gerekmektedir.

14. Üye veya kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

15. Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.

    Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.

    Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri, internet cafe vb.), uskudar.bel.tr ye giriş yaptıktan sonra “Çıkış” bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak uskudar.bel.tr ye giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir.

   Bu konuda uskudar.bel.tr tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

16. Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

17. uskudar.bel.tr Yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

18. Üye ve kullanıcıların uskudar.bel.tr ye bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.